روان راز

شناسه : 155330

روان راز


                                                                                                                                                                                                                                             

نام و نام خانوادگی: زهرا روان ­راز

پست سازمانی: رئیس گروه برنامه ­و­ بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس مستقیم: 32201043-058

شماره تماس داخلی: 1043 

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 301

ایمیل: z_ravanraz @ yahoo.com