سخنرانی رئیس دانشگاه بجنورد در هشتمین نشست کشوری هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه : 381940

سخنرانی رئیس دانشگاه بجنورد در هشتمین نشست کشوری هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری


سخنرانی رئیس دانشگاه بجنورد در هشتمین نشست کشوری هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان شمالی، در هشتمین نشست کشوری هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری که در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد؛ به ایراد سخن پرداخت.

بنا بر این گزارش، سخنرانی مذکور، در دو نوبت، کارگروه و نشست اصلی، انجام شد.

وی در کارگروه اعتمادبخشی و پذیرش مرجعیت دانشگاه منتخب از سوی مؤسسات آموزش عالی - که یکی از کارگروه های چهارگانه ی این نشست بود -  ضمن ارائه ی گزارشی از اقدامات انجام شده در هیئت استانی به تبیین و تشریح مسائل ذیل پرداخت:

  • پرداختن به مسائل و مشکلات در درون خانواده آموزش عالی استان
  • ایجاد چتر حمایتی برای تبیین مسائل و مشکلات مؤسسات آموزش عالی در برابر مقامات استانی و کشوری
  • برگزاری نشست رؤسا و معاونان دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی استان با حضور مسئولان وزارتی و استانی
  • طرح مسائل و مشکلات مؤسسات در کمیسیون دانشجویی استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
  • توانمندسازی همکاران دبیرخانه هیأت استانی و اعضای گروه‌های بازدیدکننده (با دعوت از اساتید مرکز ناتک وزارت عتف)
  • استفاده از کارشناسان دانشگاههای دولتی استان در گروه‌های بازدیدکننده
  • کمک به حل مشکل ایاب و ذهاب مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی
  • رفع ایرادات پرونده‌های فارغ‌التحصیلی هنگام امضاء دانشنامه‌ها توسط رئیس دانشگاه منتخب
  • پی‌گیری مشکل افزایش آب‌بهای خوابگاه‌های غیردولتی

گفتنی است پس از بحث و بررسی مباحث در این کارگروه، دکتراحمد محقر، جمع بندی مباحث را در صحن اصلی نشست ارائه نمود.