سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد خبر داد: دانشگاه بجنورد جزو 9 دانشگاه برتر مراکز مشاوره دانشجویی کشور

شناسه : 203645

سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد خبر داد: دانشگاه بجنورد جزو 9 دانشگاه برتر مراکز مشاوره دانشجویی کشور


سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد خبر داد:

دانشگاه بجنورد جزو 9 دانشگاه برتر مراکز مشاوره دانشجویی کشور معرفی شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر حسین احمد برآبادی، سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه بجنورد در بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزارشد؛ موفق به کسب عنوان برتر گردید.

وی افزود: در این نشست دو روزه که با حضور دکتر مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر منصوره سادات صادقی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت و روسای مراکز مشاوره دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد؛ نتایج بررسی و ارزیابی مراکز در چهار سطح دانشگاههای ممتاز، دانشگاههای برتر، دانشگاه های نمونه و دانشگاه های فعال اعلام گردید.

دکتر حسین احمد برآبادی ادامه داد: در ارزیابی های صورت گرفته، دانشگاه بجنورد با دو سطح ارتقا جزو دانشگاههای برتر کشور گردید.

گفتنی است؛ دانشگاه های بجنورد، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، شیراز، علم و صنعت، کردستان، شهرکرد، تفرش و صنعتی کرمانشاه در سطح دانشگاههای برتر معرفی گردیدند.