شرایط شرکت در مسابقه

شناسه : 436520

شرایط شرکت در مسابقه


شرایط و نحوه شرکت در مسابقه

برای برخورداری از شرایط شرکت در مسابقه، شرکت کنندگان باید دارای تیمی متشکل از دانشجویان دانشگاه های استان باشند. همچنین می‌توان از حضور اعضای محترم علمی، دانشجویان و متخصصان دیگر مراکز دانشگاهی و صنعتی ایران نیز بهره برد.

 

در مرحله اول هر طرح در قالب فرمت مشخص شده به دبیرخانه به آدرس Info.Environment@ub.ac.ir ارسال می شود. در مرحله دوم از طرح های برگزیده به منظور شرکت در جلسه دفاع از طرح دعوت شده و گروه های برتر انتخاب می شوند.

در صورت وجود سوال در رابطه با مسابقه با ایمیل  Info.Environment@ub.ac.ir تماس بگیرید و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی مسابقه مراجعه نمایید.

 

 

 

دریافت فرم خام ارائه ایده