شروع امتحانات

شناسه : 165430

شروع امتحانات


30 / خرداد

تاریخ شروع امتحانات از تاریخ 97/03/30   تا تاریخ 97/04/14 به غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه 97/04/07 می باشد.