ششمین نشست عادی هیأت امنا

ششمین نشست عادی هیأت امنا


برگزاری ششمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

ششمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در روز یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶ در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی عضو هیأت امنا برگزار گردید. در نشست یادشده تمامی دستورات ازطریق سامانه "سامان ها" مورد بررسی قرار گرفت. صورتجلسه نشست متعاقبا در صفحه بارگذاری خواهد شد.