ضیغم جهانی


نام و نام خانوادگی: سمیرا ضیغم جهانی پست سازمانی: کارشناس تحول اداری و بهره ­وری مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شماره تماس مستقیم: 32201045-058 شماره تماس داخلی: 1045 مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 302 ایمیل:   samira.jahani2007@gmail.com

نام و نام خانوادگی: سمیرا ضیغم جهانی

پست سازمانی: کارشناس تحول اداری و بهره ­وری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم: 32201045-058

شماره تماس داخلی: 1045

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 302

ایمیل:  samira.jahani2007@gmail.com