طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری


*طرح دستیار فناوری*

در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه مهارت آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت های فناور و دانش بنیان تجربه می‌کنند و به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد.

*مزایای طرح دستیار فناوری*

1️- فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل

2- هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری

3- 6 ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

4- کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری

5- فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط

برای اطلاعات بیشتر و دریافت آیین نامه طرح به سامانه دستیار فناوری مراجعه نمایید:

/http://www.parkintern.ir

058-32201099

مهلت ثبت نام: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱