عید سعید قربان، بر مسلمانان جهان، فرخنده باد.

شناسه : 296941

عید سعید قربان، بر مسلمانان جهان، فرخنده باد.