فراخوان جذب امریه سربازی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

شناسه : 2218137

فراخوان جذب امریه سربازی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی


فراخوان جذب امریه سربازی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برای 1401/08/01

متقاضیان امریه سربازی در شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های حسابداری، مدیریت گرایش مالی و مهندسی شیمی می‌باشند می‌توانند درخواست خود را در سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir از تاریخ 1401/05/01 تا 1401/05/25 ثبت نمایند.