فراخوان جذب کار دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

شناسه : 803247

فراخوان جذب کار دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


به اطلاع دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می رساند جهت ثبت نام کار دانشجویی طی مراحل زیر و با توجه به درخواست واحدها و گروه های آموزشی اقدام به ثبت نام نمایند:

1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات دانشگاه

2. تایید واحد اداری (برای کار دانشجویی) یا استاد و گروه مربوطه (برای حل تمرین) 

3. تایید شورای انضباطی (اتاق 314 سازمان مرکزی - آقای بی غم)

4. تایید دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

لازم به ذکر است دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 98 در نیمسال اول امکان ثبت نام ندارند.