فراخوان MSRT-TUBITAK سال 2020 ایران و ترکیه

شناسه : 1244966

فراخوان MSRT-TUBITAK سال 2020 ایران و ترکیه


دومین فراخوان طرحهای پژوهشی مشترک ایران – ترکیه در قالب همکاری سازمان تحقیقات پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT)اعلام شد.

در فراخوان دوم موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (NIMAD) به نمایندگی از  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  برای پوشش طرحهای منتخب از حوزه علوم پزشکی  به این طرح پیوسته است که این موضوع زمینه های همکاری های علمی و پژوهشی متقابل پژوهشگران دو کشور را در حوزه های علوم پزشکی، درمان و بهداشت و نیز امکان ایجاد یک همکاری متقابل سه جانبه را فراهم آورده است. برای شرکت در این فراخوان لازم است محققین و اعضای محترم هیات علمی بعد از حصول توافق با یکی از محققین و اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی یا دانشگاههای ترکیه ای و تهیه پروپوزال مشترک نسبت به بارگذاری طرحها در وبگاههای ویژه اقدام نمایند.  بعد از طی روال داوری توسط کمیته های داوری طرفین، طرحهای نهایی توسط کمیته ای مشترک انتخاب خواهند شد.

اطلاعات و قوانین حاکم بر این طرحها و فرم پروپوزال جهت دسترسی محققان زیرمجموعه وزارت عتف و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از آدرسهای  ذیل قابل دسترسی است:

https://irtu.tabrizu.ac.ir/ و  http://rms.nimad.ac.ir/ و   https://www.tubitak.gov.tr/ 

جدول زمانی:

افتتاحیه ارسال پیشنهاد: 22 سپتامبر 2020 (01 مهر 1399)

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 22 دسامبر 2020 (02 دی 1399)

شروع روند بررسی همتا: 20 ژانویه 2021 (اول بهمن 1399)

تکمیل مراحل بررسی: 20 مه 2021 (سی ام اردیبهشت 1400)

مذاکره با کشور شریک: 20 ژوئن 2021 (30 خرداد 1400)

شایان ذکر است دانشگاه تبریز به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT)و به عنوان مرجع ملی همکاری های علمی با کشور ترکیه مسئولیت هماهنگی و اجرای فراخوانها را بر عهده دارد.

 

دفتر همکاری های علمی بین المللی