لیست تلفن های دانشگاه (همکاران اعضای غیر هیات علمی)

شناسه : 19300

لیست تلفن های دانشگاه (همکاران اعضای غیر هیات علمی)


 
لطفا در صورت وجود اختلال د رخطوط مستقیم از طریق تماس با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ و تلفن های داخلی اقدام نمایید. 
 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

احمد محقر

رئیس دانشگاه

 

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

۱۰۰۴

میثم ارحامی

کارشناس

۱۰۰۶

 

دفتر تحقیق

۱۰۰۷

 

رئیس دفتر ریاست

۱۰۱۳

اعظم قریان

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

سیدابوالحسن وقارموسوی

 روابط عمومی

۱۰۱۴

حسین حسین زاده

مسئول انتظامات

۱۰۲۳

محسن محتشمی کیا

رئیس اداره حراست

۱۰۲۱

محمد شاه پسندی

کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات

۱۰۲۲

مریم سروری

کارشناس مسئول حراست

۱۰۲۴

هاشم وحدانی

مدیر طرح وبرنامه

۱۰۴۱

علی سیفی

کارشناس

۱۰۴۶

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه وبودجه

۱۰۴۳

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه بودجه

۱۰۴۴

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

۱۰۴۵

حسن ایزانلو

سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۱۰۵۷

مجید جوان

کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی

۱۰۵۸

محمد باقر مقدسی

مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

۱۰۶۵

مهشید نظری

کارشناس امور حقوقی

۱۰۶۶

امیدرضا دهقان

معاون آموزشی پژوهشی

۱۰۷۱

مهدی اسحاقی

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۲

مهدی عباس زاده

کارشناس معاونت آموزشی

۱۰۷۳

حمید فدیشه ای

سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۲

ابراهیم دشتی

کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۳

مصطفی علی آبادی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۴

مهدی رحیم زاده

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۵

رجبعلی سجادیان فر

کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۶

وحیده بجنوردی

کارشناس مسئول آموزش

۲۱۲۸

اکبر پاد

رئیس کتابخانه مرکزی

۱۱۳۷

فرشته خانی

کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

 

بهاره ضیغم جهانی

کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی

 

نجمه نوروزیان

کارشناس اطلاع رسانی و مرجع

 

جواد هراتی

معاون فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۸

مجتبی مجرد

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

۱۱۶۶

عباس مروجی

کارشناس برنامه ریزی فرهنگی

۲۱۳۸

طیبه محمودیان

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

۲۱۳۹

کامران رادمنش

کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی

۱۱۵۹

یاسر طالبی

کارشناس مسئول امور فوق برنامه

۲۱۴۱

محمد رضا قربانی

سرپرست معاونت دانشجویی

۱۱۷۶

مهدی بی غم

کارشناس معاونت دانشجوئی

۱۱۷۷

امین روشناس

کارشناس

۱۲۵۶

حسن قربان پور

رئیس اداره رفاه دانشجویی

۱۱۸۸

حسن صمدی کاظمی

کارشناس واحد خوابگاه ها

۱۱۸۹

مجید شمشیرگران

کارشناس رفاه دانشجویی

۱۱۸۵

عطیه منادی

کارشناس خوابگاه های خواهران

۱۱۹۰

مجتبی قدرتی

کارشناس واحد تغذیه

۱۱۸۶

مجید ناصری

کارشناس تربیت بدنی برادران

 

لیلا دلقندی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

 

حسین احمد برآبادی

سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

۱۲۱۰

محمود نیک سرشت

کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی

۱۲۱۲

زکیه بیدکی

کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی

 ۱۲۱۲

پروین نجف زاده

پرستار

 ۱۲۱۱

حسن جعفریانی

معاون اداری مالی

۱۲۲۰

محمد یزدانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

۱۲۲۱


مدیر امور اداری و پشتیبانی

۱۲۲۸

ابوالفضل طراوتی

کارشناس امور اداری

۱۲۲۹

محمد ریحانی

کارشناس مسئول اداره کارگزینی

۱۲۳۵

سروش محمدپور

کارشناس دبیرخانه مرکزی

۱۲۳۷

سیدرضا پرویز

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۱۲۳۶

مریم ترابی

کارشناس پژوهش

 ۱۱۰۶

مرتضی شیری

کارشناس ابنیه

۱۲۵۵

محمد وحیدی نژاد

رئیس اداره عمومی و تدارکات

۱۲۳۱

محمد سعیدی

مامور خرید

۱۲۴۱

مهدی ارکی

مامور خرید

۱۲۴۰

مهدی محمد پور

کارپرداز

۱۲۳۲

محمد سلطانی

راننده

۱۲۳۹

معصومه ارغند

کارشناس آموزش

 

مریم نیازی

کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی

۱۲۳۳

رضا کاوانلویی

انباردار

۲۲۵۶

سعید کریمی

مدیر امور مالی

۱۲۷۳

پرویز شیردل

رئیس اداره دریافت وپرداخت

۱۲۷۸

فاطمه کفایتی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۰

فاطمه وظیفه شناس

کارشناس امور مالی

۱۲۷۹

حسین میرصالحی

کارشناس امور مالی

۱۲۸۳

مرتضی بیانی

کارشناس امین اموال

۱۲۸۴

حسن کمالی

کارشناس امورمالی

۱۲۸۱

رضا کاوانلویی

کارشناس کاردکس

۱۲۳۰

مهران محمدی

رئیس اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

۱۲۶۳

حسن فاخری

کارشناس دفتر طرحهای عمرانی

۱۲۶۴

ونداد گرمه

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

۲۱۸۸

سعید کیانفر

کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

۱۲۵۴

علی خوش صفا

رئیس اداره فنی

۱۲۵۳

امین علی آبادی

کارشناس دانشکده هنر

۲۱۹۱

محمود مشکات

کارشناس دانشکده هنر

۱۳۱۴

عادله طالب زاده

مدیر گروه ارتباط تصویری

۲۱۹۳

حسام الدین آرمان

سرپرست گروه آموزشی صنایع دستی

۲۱۹۵

مریم قربان زاده

مدیر گروه معماری

۲۱۹۹

علی دانشوری

مدیر گروه شهرسازی

۲۲۰۱

 

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۰۹

سیدرضا هاشمی

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۲

علی مرتضائیان

کارشناس آزمایشگاه

۲۲۱۳

رحیمی

شرکت خدماتی

۱۲۴۲

رضا جوارشی، میلاد ضمیری

تاسیسات

۲۲۲۰

حمید رضا طیبی نسب

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۴

رمضانی

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

۲۲۲۵

محمدعلی ارحامی

سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی

 

قاسمی

 

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری

 

۲۲۲۶

 

عبدالله خشنودی

 

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۴

 

یوسف یوسفی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۱۱

 

مریم ترابی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۶

 

 

مرکز شتاب

۱۱۲۸

جواد ناظری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

۱۰۴۰

هادی عباسی

رئیس هیات نظارت

۱۰۳۳

فاطمه منتظری

کارشناس نظارت و ارزیابی

۱۰۳۴

رضا باغدار

کارشناس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۷

مهران گرمه

رئیس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۶

 

آزمایشگاه آپا

۱۰۷۶