مجموعه سخنرانی ‌های آقای دکتر ظریف، جهان در حال گذار

شناسه : 1147096

مجموعه سخنرانی ‌های آقای دکتر ظریف، جهان در حال گذار


سخنرانی جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، دوشنبه ۶ مرداد، ساعت ۵ تا 5.45 عصر، برنامه زنده اینستاگرام.

 

دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی