کاربر گرامی : جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی pajoohesh@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.   فرم ها IF&AIF آیین نامه ها تحصیلات تکمیلی هسته های پژوهشی فهرست نشریات معتبر وزارت علوم فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم راهنمای فرایند های مدیریت امور پژوهشی و فناوری : 8-1 تشویقی مقالات 8-2هزینه کرد پژوهانه 8-3هزینه پایان نامه تحصیلات تکمیلی 8-4طرح های پژوهشی داخل دانشگاه 8-5طرح های پژوهشی خارج ازدانشگاه 8-6شرکت در همایش علمی داخل کشور