مدیریت طرح و برنامه(ریاست بجنورد)

مدیریت طرح و برنامه(ریاست بجنورد)


 

سمت سازمانی: مدير طرح و برنامه
نام و نام خانوادگی:دكتر هاشم وحداني
مدرک تحصیلی:دكتري - صنايع
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸
شماره تماس داخلی :۱۱۵
فکس :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸
پست الکترونیک :hvahdani@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مديريت طرح و برنامه

 

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.