مصوبات مورخ99/1/17 شورای تخصصی آموزش دانشگاه در خصوص حذف درس، نیمسال و ...

شناسه : 1014038

مصوبات مورخ99/1/17 شورای تخصصی آموزش دانشگاه در خصوص حذف درس، نیمسال و ...


مصوبات شورای تخصصی آموزش دانشگاه مورخ 99/1/17 درخصوص حذف درس، حذف نیمسال، تعداد درس معرفی به استاد و... به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1-  تمام کلاس ها نظری و بخش نظری دروس نظری-علمی در کلیه مقاطع تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار گردد.
2-  تمامی کلاس‌های نظری بایستی به صورت الکترونیکی و در بستر سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، LMS، برگزار گردد. دروسی که امکان برگزاری آن به تشخیص گروه آموزشی و دانشکده به صورت مجازی میسر نباشد برای تصمیم‌گیری نهایی حداکثر تا پایان فروردین ماه به شورای آموزشی ارجاع گردد.
3-  با توجه به اینکه دانشجویان به یکباره با تمامی مباحث درسی مواجه نشوند اساتید ملزم‌‍اند دروس خود را به صورت هفتگی در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، LMS، به روز نمایند.  دانشکده‌ها بایستی بر این امر نظارت دقیق داشته باشند و گزارش آن را به صورت هفتگی به شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمایند.
4-  درخواست دانشجو برای حذف یک یا چند درس یا در شرایط خاص حذف کامل نیمسال  پس از درخواست دانشجو توسط کارگروه تخصصی آموزش  قابل بررسی خواهد بود. در صورتی که به علت حذف دروس تعداد واحدهای دانشجو زیر حد نصاب باشد معدل نیمسال معیار مشروطی و معدل الف قرار نمی‌گیرد ولی نیمسال در سنوات دانشجو موثر خواهد بود. 
5-  در صورتی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس های حضوری یا غیر حضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو با کمبود سنوات مجاز مواجه گردد با درخواست دانشجو و تایید کارگروه تخصصی آموزش یک نیمسال به سقف سنوات مجاز دانشجو اضافه می‌گردد. 
6-  با درخواست دانشجو و تایید کارگروه تخصصی آموزشی سقف تعداد دروس معرفی به استاد در دوره تابستان  سال تحصیلی 98-99 چهار درس می‌باشد.
7-  آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تایید استاد راهنما آمادگی دفاع داشته‌اند، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری، جلسه دفاع آنان برگزار نشده است میتوانند در اسرع زمان به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمه حضوری با مراعات همه شروط و ضوابط برگزاری دفاع تحت نظارت مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نماید.