معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد


معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد:
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر امیدرضا دهقان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر گفت: این آزمون در روزهای پنج شنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.
نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری این آزمون ادامه داد: از مجموع ۷ هزار و ۷۲۹ نفر شرکت کننده ی استان خراسان شمالی ۵ هزار و ۶۵ نفر در محل دانشگاه بجنورد و ۲ هزار و ۶۶۴ نفر در دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور در این آزمون شرکت می کنند.
وی افزود: از تعداد ۷ هزار و ۷۲۹ نفرداوطلب استان ۴ هزار و ۴ نفر مرد و 3 هزار و ۷۲۵ نفر زن هستند.