معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد: اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد.

شناسه : 50091

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد: اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد.


معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد خبر داد:

 اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی در دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر امید رضا دهقان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد با اعلام این خبر گفت: کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، توسط گروه مهندسی شیمی دانشگاه بجنورد و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد:  هدف اصلی این کنفرانس، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی ایران در حوزه ی فرآیندهای گاز و پتروشیمی است.

گفتنی است این کنفرانس با حضور دانشجویان و اساتید سراسر کشور در سالن اجتماعات دانشکده ی هنر دانشگاه بجنورد، برگزار خواهد شد.