معرفی واحد(ریاست-مدیریت امور-لینک)

شناسه : 18139

معرفی واحد(ریاست-مدیریت امور-لینک)


معرفی واحد

 کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
فرایند ها