معرفی واحد  کاربر گرامی : جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.                 فرایند ها فرایند تودیع وثیقه ملکی مربیان مامور به تحصیل در مقطع دکتری فرایند ارائه تعهد نامه محضری اعضای هیات علمی طرح سربازی  

معرفی واحد

 کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
فرایند ها