نتایج دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اعلام شد

شناسه : 432884

نتایج دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اعلام شد


با تقدیر از مشارکت دانشجویان در برگزاری انتخابات و ضمن تائید صحت برگزاری انتخابات، نتیجه شمارش آراء به شرح زیر (به ترتیب آرای کسب شده) اعلام می گردد:
 
اعضای اصلی:
 
1- محمد حاچمی زبان انگلیسی 95
2- محمد حسین باقری صنایع 95
3- علی زمانی زبان روسی 96
4- پروین حسین نژاد مکانیک 95
5- ابوالفضل خوشبخت نیا عمران 96
6- محمود حاتمی برق 95
7- محیا قویدل شهرسازی 95
8- امین قیامی مکانیک 96
9- فاطمه قره چورلو روانشناسی
95
اعضای علی البدل:
 
10- مسعود صادقی مکانیک 94
11- عارفه شریعتی روانشناسی 95
12- مهدی رازقی نقشه برداری 95
 
بدین ترتیب منتخبان اول تا نهم عضو اصلی و منتخبان دهم تا دوازدهم به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد به مدت یکسال انتخاب شدند.
 
هیات نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد