نحوه ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ (کاردانی و کارشناسی)

شناسه : 1742386

نحوه ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ (کاردانی و کارشناسی)


برای مشاهده صفحه ثبت نام و پذیرش دانشجویان نوورود در مقاطع کاردانی و کارشناسی و برای اطلاع از جزییات فرایند ثبت نام کلیک کنید.