نشست "بررسی چالش های دانشگاه در شرایط تحریم"

نشست "بررسی چالش های دانشگاه در شرایط تحریم"


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد،به منظور تبیین شرایط دانشگاه در شرایط تحریم، نشست ویژه ای با عنوان "بررسی چالش های دانشگاه در شرایط تحریم"با حضور اعضای هیأت رئیسه ، رؤسای دانشکده ها، معاونان و مدیران گروه و مدیران حوزه ستادی در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.در این نشست ،ابتدا رئیس محترم دانشگاه به تشریح وضعیت نظام آموزش عالی در شرایط دشوار تحریم پرداخت و با بیان خلاصه ای از موضوعات مطرح شده در نشست اخیر رؤسای دانشگاه ها ،لزوم توجه بخش های مختلف دانشگاه به برنامه ریزی متناسب با شرایط تحریم را یادآور گردید.در ادامه رئیس گروه برنامه و بودجه،خانم زهرا روان راز،گزارشی تفصیلی از وضعیت بودجه دانشگاه در سال 1398 ارائه نمود و سپس دکتر سلیمانیان،معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،با تأکید بر لزوم چاره اندیشی برای برون رفت از بحران در دانشگاه ها، مدیریت بهینه منابع و حرکت به سمت درآمدزایی را راهکار تحقق اهداف دانست.همچنین دکتر جودت، معاون مالی و اداری با اظهار اینکه راهکار حل مشکل در شرایط فعلی همت مجموعه دانشگاه است خواستار این شد که تمام بخش های دانشگاه اقدامات لازم برای صرفه جویی را در دستور کار حوزه خود قرار دهند.نشست با بیان نظرات و پیشنهادات اعضای هیأت علمی ادامه یافت و در پایان بر لزوم اجرایی نمودن پیشنهادات سازنده اعضا تاکید گردید.