همایش ملی نکوداشت آیت‌الله شیخ محمدتقی بجنوردی

همایش ملی نکوداشت آیت‌الله شیخ محمدتقی بجنوردی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، آخرین مهلت ارسال مقالات همایش ملی نکوداشت آیت‌الله شیخ محمدتقی بجنوردی 31 مرداد 1401 خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در وبسایت همایش ملی نکوداشت آیت‌الله شیخ محمدتقی بجنوردی