نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

وبینار مدیریت محلی پسماند شهری با بستر تشکل‌های محله‌ای و توسعه استقلال درآمد عمومی محله‌های شهری

شناسه : 1553737

وبینار مدیریت محلی پسماند شهری با بستر تشکل‌های محله‌ای و توسعه استقلال درآمد عمومی محله‌های شهری


:small_blue_diamonوبینار مدیریت محلی پسماند شهری با بستر تشکل‌های محله‌ای و توسعه استقلال درآمد عمومی محله‌های شهری

:small_orange_diamond:دکتر منوچهر ریاحی
دانشگاه گوتنبرگ اکوسنتروم سوئد
:small_orange_diamond:دکتر صادق پرتانی
دانشگاه بجنورد

:alarm_clock: زمان برگزاری: ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶

:o:لینک ورود در بستر Adobe Connect:point_down:
Meeting.ub.ac.ir/ubwebinar