نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

وبینار مدیریت پایدار، مستقل و محلی سیستم‌های انسان-طبیعت؛ آمادگی جهت مواجهه با پیامدهای آتی استفاده تشدید شده از آب و زمین

شناسه : 1553765

وبینار مدیریت پایدار، مستقل و محلی سیستم‌های انسان-طبیعت؛ آمادگی جهت مواجهه با پیامدهای آتی استفاده تشدید شده از آب و زمین


وبینار مدیریت پایدار، مستقل و محلی سیستم‌های انسان-طبیعت؛ آمادگی جهت مواجهه با پیامدهای آتی استفاده تشدید شده از آب و زمین

:small_orange_diamond:دکتر روح‌اله نوری
دانشگاه اولو فنلاند
:small_orange_diamond:دکتر صادق پرتانی
دانشگاه بجنورد

:alarm_clock: زمان برگزاری: ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶

:o:لینک ورود در بستر Adobe Connect:point_down:
Meeting.ub.ac.ir/ubwebinar