پرسشنامه‌ی کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

شناسه : 1622570

پرسشنامه‌ی کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان


پرسشنامه کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در ابعاد مختلف با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان (از جمله وضعیت تحرک، تغذیه، اوقات فراغت، وضعیت تحصیلی، خانوادگی، رضایت از زندگی، سلامت معنوی، دینداری، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، نگرانی‌ها) توسط مرکز مشاوره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجرا می‌شود.

جهت تکمیل پرسشنامه مذکور بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400