پرهیزگار

شناسه : 155349

پرهیزگار


نام و نام خانوادگی: بتول پرهیزگار

پست سازمانی: کارشناس برنامه ­و­ بودجه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس مستقیم: 32201044-058

شماره تماس داخلی: 1044

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 301

ایمیل: b.parhizgar91@gmail.com