پروژه های در دست اجرا(ریاست-مدریت طرح-لینک7)


1-دانشکده پتروشیمی(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 15 درصد متراژ : 1575 متر مربع پیمانکار: شرکت بهینه سازان بجنورد   2-دانشکده علوم پایه(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 5 درصد متراژ : 3421 متر مربع پیمانکار: زیبا اسکان کادوس   3- مسجد: پیشرفت فیزیکی 95 درصد متراژ : 1640 متر مربع پیمانکار: هیراد سازه اسفراین       4- ساختمان شماره 4 دانشکده فنی و مهندسی: پیشرفت فیزیکی 34 درصد متراژ : 6630 مترمربع  پیمانکار: شهرساز شایگان 5-جدول گذاری جمع آوری آبهای سطحی: پیشرفت فیزیکی 30 درصد پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی    6-احداث خوابگاه برادران : پیشرفت فیزیکی 5 درصد متراژ : 3150 مترمربع  پیمانکار: سازه کاو     7-احداث مهمانسرا :  پیشرفت فیزیکی 14 درصد متراژ : 3001 مترمربع  پیمانکار:  روئین بنا     8- احداث استخر دانشگاه :  پیشرفت فیزیکی 15 درصد متراژ : 2103 مترمربع  پیمانکار:  روئین بنا     9-احداث آزمایشگاه مرکزی :  پیشرفت فیزیکی 15 درصد متراژ : 5850 مترمربع  پیمانکار: شهرساز شایگان     مشاورین : 1- شرکت مهندسین مشاور هشتاک  2- شرکت مهندسین مشاور هفت پرگار جم 


1-دانشکده پتروشیمی(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 15 درصد
متراژ : 1575 متر مربع

پیمانکار: شرکت بهینه سازان بجنورد

 


2-دانشکده علوم پایه(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 5 درصد
متراژ : 3421 متر مربع

پیمانکار: زیبا اسکان کادوس

 


3- مسجد: پیشرفت فیزیکی 95 درصد
متراژ : 1640 متر مربع

پیمانکار: هیراد سازه اسفراین

 

 

 


4- ساختمان شماره 4 دانشکده فنی و مهندسی: پیشرفت فیزیکی 34 درصد

متراژ : 6630 مترمربع 

پیمانکار: شهرساز شایگان


5-جدول گذاری جمع آوری آبهای سطحی: پیشرفت فیزیکی 30 درصد

پیمانکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

 

6-احداث خوابگاه برادران : پیشرفت فیزیکی 5 درصد

متراژ : 3150 مترمربع 

پیمانکار: سازه کاو

 

 

7-احداث مهمانسرا :  پیشرفت فیزیکی 14 درصد

متراژ : 3001 مترمربع 

پیمانکار:  روئین بنا

 

 

8- احداث استخر دانشگاه :  پیشرفت فیزیکی 15 درصد

متراژ : 2103 مترمربع 

پیمانکار:  روئین بنا

 

 

9-احداث آزمایشگاه مرکزی :  پیشرفت فیزیکی 15 درصد

متراژ : 5850 مترمربع 

پیمانکار: شهرساز شایگان

 

 

مشاورین :

1- شرکت مهندسین مشاور هشتاک 

2- شرکت مهندسین مشاور هفت پرگار جم