چند خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد

شناسه : 464501

چند خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست شورای دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی افزایش رشته و ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشوق های تحصیلی ( 8 دی 97)

 

 

 

برگزاری نشست کمیته تشریفات دانشگاه با موضوع برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر و همایش ملی گروه آموزشی ریاضی (8 دی 97)

 

برگزاری دوره آموزشی کارکنان دفتر فنی در رابطه با مسائل تعمیر و نگهداری سیستم گرمایشی و موتورخانه ها