چند خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد

شناسه : 480655

چند خبر کوتاه از دانشگاه بجنورد


برگزاری نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد با موضوع بررسی برنامه های گرامیداشت دهه فجر (7 بهمن 97)

 

برگزاری نشست هیئت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در دانشگاه بجنورد (8 بهمن 97)

 

بازدید دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی عفاف حصار و گرمخان از قسمت های مختلف دانشگاه بجنورد (8 بهمن 97)