کارگاه‌های هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی

شناسه : 1868784

کارگاه‌های هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی


شرکت برای دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور آزاد است.

برای دانشجویان دانشگاه بجنورد گواهی حضور در وبینار صادر می شود.

لینک ورود به وبینار:

https://meeting.ub.ac.ir/webinar