کارگاه آموزشی آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

شناسه : 1624555

کارگاه آموزشی آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان


کارگاه آموزشی آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان، روز سه‌شنبه مورخ 25 خرداد ماه 1400 از ساعت 12الی 14 به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

لینک حضور در کارگاه:

https://edu.bmn.ir/b/fpr-qst-zrc-yb1