کارگاه آموزشی مجازی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتی و فرصت‌های کارآفرینی در پساکرونا

شناسه : 1110363

کارگاه آموزشی مجازی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتی و فرصت‌های کارآفرینی در پساکرونا


مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد با همکاری بنیاد نخبگان خراسان شمالی و مرکز رشد بجنورد برگزار می‌نماید:

کارگاه آموزشی مجازی آشنایی با کسب و کارهای اینترنتی و فرصت‌های کارآفرینی در پساکرونا

یکشنبه 15/04/99 ساعت 12 الی 14

مهلت ثبت نام: 14/04/99

جهت ثبت نام به آیدی @shabani66  و یا شماره تلفن 058-32229229 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.