کسب دو عنوان "شایسته تقدیر" توسط انجمن های علمی دانشگاه بجنورد در دهمین جشنواره ملی حرکت

شناسه : 154806

کسب دو عنوان "شایسته تقدیر" توسط انجمن های علمی دانشگاه بجنورد در دهمین جشنواره ملی حرکت


کسب دو عنوان "شایسته تقدیر" توسط انجمن های علمی دانشگاه بجنورد در دهمین جشنواره ملی حرکت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، انجمن های علمی دانشجویان این دانشگاه در دهمین جشنواره ملی حرکت، که به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد؛ حایز دو عنوان "شایسته تقدیر" گردید.
دکتر جواد هراتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد، با اعلام این خبر اظهار داشت: انجمن های علمی مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر موفق به کسب این عناوین گردیدند.
گفتنی است؛ در این آیین که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد؛ از انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان "شایسته تقدیر" و "برگزیده" تقدیر به عمل آمد.
سرپرستی گروه اعزامی دانشگاه بجنورد را آقای یاسر طالبی، کارشناس مسئول امور فوق برنامه ی معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه، بر عهده داشت.