کسب رتبه عالی عفاف و حجاب توسط دانشگاه بجنورد

شناسه : 1537837

کسب رتبه عالی عفاف و حجاب توسط دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، بنابر بازرسی‌های ستاد راهبری و هماهنگی اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب از دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص اقدامات و عملکرد سال 98 ستاد  صیانت از حریم امنیت عمومی «عفاف و حجاب»، دانشگاه بجنورد با دریافت امتیاز 90/3 در بخش وظایف درون سازمانی و 94/3 در بخش وظایف برون سازمانی موفق به کسب رتبه عالی در بین دستگاه‌های اجرایی استان گردید.