کسب مقام علمی یک درصد دانشمندان برتر دنیا

کسب مقام علمی یک درصد دانشمندان برتر دنیا


به گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) در سال 1401، از بین 100 هزار نفر پژوهشگران پراستناد سراسر جهان، نام 840 ایرانی جزء یک درصد دانشمندان برتر دنیا منتشر شده است. در این گزارش نام آقای دکتر امین جاجرمی، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه بجنورد و رئیس کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه این دانشگاه با بیش از 3300 استناد دیده می‌شود.

دانشگاه بجنورد کسب این افتخار بزرگ، غرور آفرین و با ارزش را به این دانشمند نخبه و به کلیه اعضای خانواده دانشگاه صمیمانه تبریک می‌گوید.