کاربر گرامی : جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.       سامانه ها اتوماسیون اداری     راهنما های آموزشی تنظیمات اتوماسیون اداری راهنمای مشاهده IP تغییر رمز اینترنت   فرم ها و فرایند ها فراینددرخواست خدمات فناوری فرایند خرید تجهیزات کامپیوتری   خدمات فناوری دانلود نرم افزار فایل سرور داخلی (FTP)  
کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.
 
 
 
سامانه ها
 
 
خدمات فناوری