گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

شناسه : 296750

گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد


گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سفر به استان خراسان شمالی ضمن حضور در کارگاه آموزشی "آشنایی با ضوابط و فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی" ویژه کارشناسان بازدیدکننده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان و نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی از از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی حکیمان و اشراق بازدید نمود.

 

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با ضوابط و فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی" ویژه کارشناسان بازدیدکننده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان

دکتر هادی عباسی، دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، ضمن اعلام این خبر گفت: دومین کارگاه آموزشی "آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی"، ویژه کارشناسان بازدیدکننده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی، با حضور دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه بجنورد برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه، کارشناسان دانشگاه‌های بجنورد و کوثر (در حوزه‌های آموزشی، اداری و دانشجویی فرهنگی) حضور داشتند.

بنا بر این گزارش، در ابتدای نشست، دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت استانی، ضمن تبیین بخشی از آئین‌نامه نحوه فعالیت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، گزارشی از بازدیدهای سال گذشته و انتظارات هیئت از کارشناسان را در برنامه های سال جاری ارائه نمود.

در ادامه نشست، دکتر حسین اسکندری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه بجنورد، در خصوص مفهوم نظارت و ویژگی‌های ناظران در نهج‌البلاغه، به ایراد سخن پرداخت.

در ادامه، آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن معرفی ساختار نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری توضیحاتی در خصوص سیاست ها، رویه ها، وظایف و فنون بازدید بر اساس ویژگی های عام و خاص زیرنظام های آموزش عالی ارائه نمود.

در پایان، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با اشاره به اهمیت نظارت و ارزیابی و نقش آن در اصلاح امور و ارتقاء کیفیت آموزش عالی و تقدیر از زحمات و تلاش‌های اعضای هیأت استانی، دبیرخانه و کارشناسان بازدیدکننده اظهار داشت: دانشگاه بجنورد به عنوان دانشگاه منتخب استان، سیاست‌های وزارت متبوع را اعمال کرده و نقش هماهنگ کنندگی دارد.

 

برگزاری نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد،  یکصد و یکمین نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی در این دانشگاه، برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه و رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استانی ضمن خیرمقدم گویی به آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از اقدامات انجام شده در هیئت نظارت استانی را ارائه نمود.

در ادامه آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشریح سیاست‌های مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف،

از زحمات و تلاش‌های هیأت خراسان شمالی و جایگاه مطلوب آن تقدیر نمود.

درپایان، پیشنهادهای کارگروه‌های تخصصی ذیل هیأت استانی برای ارسال به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

بازدید رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی حکیمان و اشراق

آقای محمد کریمی، رئیس گروه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر هادی عباسی، دبیر هیأت نظارت استانی از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیمان و اشراق بازدید کردند.

در این بازدید ضمن بررسی فضای کالبدی و امکانات و تجهیزات موسسات به بررسی وضعیت تعداد دانشجو و رشته های دایر پرداخته شد و درخصوص مسائل و مشکلات مؤسسات و بررسی راهکارهای رفع آن‌ها هم اندیشی صورت گرفت.

 

گزارش تصویری: