‍ برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سبز ؛ دانشگاه سبز در دانشگاه بجنورد

شناسه : 205659

‍ برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سبز ؛ دانشگاه سبز در دانشگاه بجنورد


برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سبز ؛ دانشگاه سبز در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، کارگاه آموزشی مدیریت سبز، دانشگاه سبز به همت اداره ی طرح و برنامه ی دانشگاه و همکاری سمن پیوند برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، آقای محمد رضا وحدت، مدیر عامل سمن پیوند، ضمن معرفی این سمن و فعالیت های آن در حوزه کارآفرینی اجتماعی و تولید محصولات ( کالا و خدمات ) سبز ، به ارایه تعاریفی از مدیریت سبز  پرداخت .

وی سپس به تشریح سه نوع اقدام برای تحقق اصلاحات در این حوزه اشاره کرد:

الف : اصلاح ساختاری ؛ قوانین ، مقررات و تشکیلات

ب ؛ اصلاح نهادی ؛ نهادهای ناظر بر اجرای قوانین

ج : اصلاح فرهنگی ؛ ارزش ها و هنجارها

در ادامه این کارگاه آموزشی خانم فاطمه پیر زمان، استاد دانشگاه و کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی،  با ارایه تعاریف دیگری ،  الزامات قانونی در حوزه مدیریت سبز را تشریح نمود .

در ادامه ، ایشان،  با اشاره به نقش هر فرد در تحقق مدیریت سبز چک لیست های مربوطه را تشریح نمود.

شایان ذکر است سمن پیوند ، در بخش جنبی این کارگاه آموزشی ، اقدام به برپایی غرفه ای برای فروش کیف و  کیسه های پارچه ای نمود که مورد استقبال مدعوین قرار گرفت .