ICARD

شناسه : 164795

ICARD


 

     برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ICARD)

 

در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند.

 

سامانه طوبی