ICRP


   برنامه دعوت برای پژوهش‌های مشترک بین‌المللی (ICRP)     برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند.... تعریف برنامه Invited Collaborative Research Program برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و پژوهشگران برجسته خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.   اهداف برنامه مهم ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترک را به شرح ذیل می توان برشمرد: ارتقاء کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دکتری ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی کمک به ایجاد شبکه‌های مجازی از ایرانیان مقیم خارج از کشور گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص سامانه طوبی      

 

 برنامه دعوت برای پژوهش‌های مشترک بین‌المللی (ICRP)

 

 

برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند....

تعریف برنامه Invited Collaborative Research Program
برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و پژوهشگران برجسته خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.

 

اهداف برنامه

مهم ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترک را به شرح ذیل می توان برشمرد:

  • ارتقاء کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دکتری
  • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • کمک به ایجاد شبکه‌های مجازی از ایرانیان مقیم خارج از کشور
  • گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص

سامانه طوبی