تاریخچه

تاریخچه

 
دانشگاه بجنورد
نشانی: خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر ۴ جاده بجنورد - اسفراین
شماره های گویا:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰
کدپستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱
صندوق پستی: ۱۳۳۹

    دانشگاه بجنورد، در مهرماه سال 1384 در مرکز استان خراسان شمالی، بجنورد، راه اندازی گردید تا مأموریت اصلی خود یعنی پذیرش، تربیت و آموزش نسل جوان را در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف، برابر برنامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام برساند.کلیات راه اندازی دانشگاه بجنورد با چهار دانشکده‌ی فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و کشاورزی طی نامه‌ی شماره‌ی 8621/22 به تاریخ 1383/11/04 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید و با کمک سازمان های مختلف استان و شهرستان، در مهرماه 1384 و با پذیرش 210 دانشجو در سه رشته تحصیلی، شروع به فعالیت نمود؛ که به لطف خدا و همت خادمان علم و فناوری، در سال تحصیلی 97-1396 در دانشگاه بجنورد و در 45 رشته تحصیلی (18 رشته کارشناسی ارشد و 27 رشته کارشناسی) تعداد 4022 دانشجو، 155 عضو هیئت علمی و 88 عضو غیر هیئت علمی فعالیت دارند.