دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.
برای تماس مستقیم ۳۲۲۰-۰۵۸ +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.
مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی ۱۱۱۱ - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی ۱۰۰۳
2 محسن محتشمی کیا مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴
3 میثم ارحامی دفتر تحقیق 1006
4 میثم ارحامی کارشناس گزینش ۱۰۰۷
5 سید قاسم رستمی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۰۱۳
6 محمود مشکات روابط عمومی ۱۰۱۴
7 مجید فرخ منش کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۰۱۵
8 روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی ۱۰۱۶
9 سروش محمدپور رئیس اداره حراست ۱۰۲۱
10 محمد شاه پسندی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۱۰۲۲
11 حسین حسین زاده مسئول انتظامات ۱۰۲۳
12 مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۰۲۴
13 زهرا براتی پور کارشناس حراست 1025
14 نگهبانی نگهبانی ۱۰۳۰
15 مهدی نودهی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۰۳۳
16 فاطمه منتظری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۳۴
17 جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۴۰
18 مجید دشتبان مدیر طرح و برنامه ۱۰۴۱
19 فائزه بقائیان کارشناس آمار ۱۰۴۲
20 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه و بودجه ۱۰۴۳
21 بتول پرهیزگار کارشناس گروه برنامه و بودجه ۱۰۴۴
22 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۰۴۵
23 علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه ۱۰۴۶
24 مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۷
25 مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۸
26 فضه سلیمی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات ۱۰۶۵
27 مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی ۱۰۶۶
28 علی اکبر یحیی آبادی سرپرست معاونت آموزشی ۱۰۷۱
29 موسی شاکری سرپرست معاونت پژوهشی 1158
30 سعید رخشا کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی ۱۰۷۲
31 مهدی اسحاقی دبیر کمیته ترفیعات ۱۰۷۴
32 زهرا نیکخواه سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه ۱۰۷۵
33 علی سجادی کارشناس دانشکده فنی ۱۰۷۷
34 بیژن جیا مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷۹
35 هادی امانی کارشناس مسئول مدیریت امور آموزشی ۱۰۸۱
36 علیرضا باصبر کارشناس مسئول دانش آموختگان ۱۰۸۲
37 مهدی وحدانی کارشناس انتقال و مهمانی 1090
38 عذرا طالب زاده کارشناس خدمات و برنامه ریزی آموزشی ۱۰۸۴
39 مهدی پریز کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه ۱۰۸۵
40 سارا یزدان پناه کارشناس خدمات و برنامه ریزی آموزشی ۱۰۸۶
41 معصومه ارغند کارشناس دانش آموختگان ۱۰۹۱
42 میثم علیپور مدیر امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۴
43 یوسف یوسفی کارشناس مسئول امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۵
44 مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۶
45 سعید بابائی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۷
46 محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1118
47 مصطفی علی آبادی کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1114
48 شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۵
49 رجب علی سجادیان فر رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۶
50 سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۷
51 داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۰
52 هومن نعیمی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۱۱۲۶
53 رضا باغدار کارشناس مسئول ارتباط با صنعت ۱۱۲۷
54 محمد سیدی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1124
55 محمدعلی ارحامی کارشناس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا ۱۱۳۲
56 وحیده بجنوردی رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی ۱۰۸۰
57 مهرداد مردانی مسئول دفتر مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کارشناس استعداد درخشان، مسئول امتحانات 1083
58 لیلا شعبانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی 1089
59 سیده مهتاب سیدی کلاته کارشناس فناوری اطلاعات ۱۰۸۷
60 ابوالفضل نیازی مطلق رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۷
61 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۸
62 بهاره ضیغم جهانی کتابدار مسئول ۱۱۳۹
63 نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی بخش مرجع ۱۱۴۰
64 آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۰
65 محمود نبی زاده کارشناس ۱۱۵۱
66 محمد مهوش معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ۱۱۷۶
67 مهدی محمدپور دبیر کمیته انضباطی و کارشناس کمیسیون موارد خاص ۱۱۷۷
68 محسن رستمیان دلاور مدیر امور دانشجویی ۱۱۸۴
69 مجید شمشیرگران کارشناس امور دانشجویی (رفاه دانشجویی) ۱۱۸۵
70 مجتبی قدرتی کارشناس مسئول امور دانشجویی - کارشناس تغذیه ۱۱۸۶
71 حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۸
72 حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۹
73 بیدکی کارشناس خوابگاه‌های خواهران ۱۱۹۰
74 نادر نخودچی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه ۱۲۰۲
75 لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران ۱۲۰۴
76 سید باقر اژدری کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۰۵
77 ملاحت امانی سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۰
78 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی ۱۲۱۴
79 ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی ۱۲۱۵
80 احمد ایمانی پذیرش مرکز مشاوره - کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۷
81 محمد وحدانی معاون اداری و مالی ۱۲۲۰
82 امید نباتی کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی ۱۲۲۱
83 امین روشناس مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۲۲۸
84 محمد یزدانی کارشناس امور اداری ۱۲۲۹
85 محمد وحیدی نژاد کارشناس امور مالی ۱۲۳۱
86 مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه ۱۲۳۳
87 محمد ریحانی رئيس اداره كارگزيني و رفاه ۱۲۳۵
88 سیدرضا پرویز کارگزین ۱۲۳۶
89 عطیه منادی کارشناس اداره دبیرخانه ۱۲۳۷
90 موسی یزدان پناه کارشناس مسئول اداره کارگزینی و رفاه (دبیرخانه) ۱۲۳۸
91 محمد سلطانی امور نقلیه ۱۲۳۹
92 مهدی ارکی مامور خرید اداره کارپردازی ۱۲۴۰
93 سید ابوالحسن وقارموسوی کارشناس امور اداری(رفاهی) ۱۲۴۱
94 حمید رمضان زاده نماینده شرکت خدماتی ۱۲۴۲
95 مهدی رحیم زاده کارشناس امور اداری ۱۲۴۴
96 حامد یزدانی کارپرداز ۱۲۴۵
97 مسعود شجاعی مامور خرید اداره کارپردازی ۱۲۴۶
98 علی خوش صفا‌‌ بقانلو کارشناس برق دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۵۳
99 سعید کیانفر کارشناس مکانیک دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۵۴
100 مرتضی شیری کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۵۵
101 ونداد گرمه نماینده کارفرما در پروژه‌های عمرانی و اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری ۱۲۶۳
102 عظیم وحدانی کارشناس کمیته ترفیعات ۱۲۶۴
103 حسن فاخری کارشناس عمران دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۱۲۶۶
104 بهاره سعادتی کارشناس عمران ۱۲۶۷
105 سعید کریمی کارشناس امور مالی 1278
106 حمید رحیمی کارشناس امور مالی ۱۲۷۷
107 احسان ارجمندی مدیر امور مالی ۱۲۷3
108 فاطمه وظیفه شناس كارشناس امور مالي معاونت پژوهشي ۱۲۷۹
109 فاطمه کفایتی کواکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۸۰
110 مهدی نعمتی کارشناس مسئول امور مالی ۱۲۸۲
111 سید حسین میرصالحی كارشناس امور مالي معاونت آموزشي ۱۲۸۳
112 مرتضی بیانی کارشناس مسئول امور مالی ۱۲۸۴
113 رضا کاوانلوئی کارشناس مسئول امور مالی - انباردار 1230
114 حسن کمالی کارشناس دانشکده هنر ۱۳۱۴
115 محمد ریحانی رئیس دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۲
116 سعید قدرتی کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۴
117 کارشناس پتروشیمی کارشناس دانشکده پتروشیمی ۱۳۳۶
118 حجت الاسلام حمیدرضا طیبی نسب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 2224
119 علی رمضانی مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 2225
120 حجت الاسلام حسین جمالی سرپرست معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ۱۳۶۰
121 ملیحه قاسمی مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1362
122 مهدی ادیبی سرپرست ریاست دانشکده فنی و مهندسی 1299
123 صادق اسماعیل زاده کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1348
124 مریم کمالی متصدی خدمات اداری - دبیرخانه آموزش 1515
125 سعید شادمیر کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۲
126 عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۱۳۰۰
127 سعید فرخی کارشناس خدمات و برنامه ریزی آموزشی 1088
128 مهدی حسین نیا کارشناس کارگاه‌های هنر 1321
129 نسیم طوسی کارشناس مرکز نوآوری 1099
130 مهدی شاکری کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1125
131 امیرحسین نقی پوران کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی بخش انتشارات 1141
132 مسعود روحانی کارشناس دانشکده هنر 1312
133 علیرضا حسنی معاون دانشکده هنر 1311
134 عباس مروجی مدیر فرهنگی و اجتماعی 1166/2137
135 کامران رادمنش کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی 1159
136 سید حسن عسگری کارشناس انجمن های علمی 2138
137 طیبه محمودیان رئیس گروه پشتیبانی فرهنگی 2139
138 پروین نجف زاده پرستار 1211
139 رحیم یگانه سرپرست رياست اداره امور عمومي و تداركات 1232
140 حسام الدین آرمان مدیرگروه صنایع دستی 1316
141 حسن وحدانی چرزه خون مدیرگروه شهرسازی 1317
142 الهام محمدزاده نقاشان مدیرگروه معارف 1326
143 ساناز جعفری مدیرگروه مکانیک 1302
144 بهنام الیاس پور معاونت علوم انسانی 1323
145 حمیده نسب زاده معاونت 1346
146 مهدی ایمان پرست معاونت دانشکده علوم پایه 1349
147 مهدی بیات معاونت دانشکده فنی و مهندسی 1301
148 محمود بخشش هیات علمی علوم پایه 1350
149 امین علی آبادی مسئول دفتر معاونت پژوهشی 1110
150 محسن رضایی کارشناس دانشکده علوم پایه 1347