دفترچه تلفن

دفترچه تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.
برای تماس مستقیم ۳۲۲۰-۰۵۸ +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.
مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی ۱۱۱۱ - ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱ می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
1 دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی ۱۰۰۳
2 محسن محتشمی کیا مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴
3 میثم ارحامی کارشناس ۱۰۰۶
4 میثم ارحامی دفتر تحقیق ۱۰۰۷
5 سید قاسم رستمی رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۰۱۳
6 محمود مشکات روابط عمومی ۱۰۱۴
7 مجید فرخ منش کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۰۱۵
8 روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی ۱۰۱۶
9 سروش محمدپور رئیس اداره حراست ۱۰۲۱
10 مصطفی علی آبادی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۱۰۲۲
11 حسین حسین زاده مسئول انتظامات ۱۰۲۳
12 مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۰۲۴
13 زهرا براتی پور کوشکی کارشناس حراست ۱۰۲۴
14 نگهبانی نگهبانی ۱۰۳۰
15 مهدی نودهی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۰۳۳
16 فاطمه منتظری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۳۴
17 جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی ۱۰۴۰
18 مسعود نیکوقدم مدیر طرح و برنامه ۱۰۴۱
19 فائزه بقائیان کارشناس آمار ۱۰۴۲
20 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۰۴۳
21 بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه ۱۰۴۴
22 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری ۱۰۴۵
23 علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه ۱۰۴۶
24 مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۷
25 مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی ۱۰۵۸
26 فضه سلیمی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات ۱۰۶۵
27 مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی ۱۰۶۶
28 علی اکبر یحیی آبادی سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی ۱۰۷۱
29 جلال تاجی کارشناس معاونت آموزشی ۱۰۷۲
30 مهدی اسحاقی دبیر کمیته ترفیعات ۱۰۷۴
31 زهرا نیکخواه سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه ۱۰۷۵
32 علی سجادی کارشناس دانشکده فنی ۱۰۷۷
33 ابراهیم محمدی رازی سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷۹
34 هادی امانی کیکانلو کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۱۰۸۱
35 علیرضا باصبر کارشناس مسئول خدمات آموزشی ۱۰۸۲
36 مهدی وحدانی کارشناس انتقال و مهمانی، کارشناس شوراها 1090
37 عذرا طالب زاده کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی ۱۰۸۴
38 مهدی پریز کارشناس پذیرش، ثبت نام و نظام وظیفه ۱۰۸۵
39 سارا یزدان پناه کارشناس آموزش ۱۰۸۶
40 معصومه ارغند کارشناس دانش‌آموختگان ۱۰۹۱
41 میثم علی پور سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۴
42 یوسف یوسفی کارشناس مسئول امور پژوهشی ۱۱۰۵
43 مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۶
44 سعید بابائی کارشناس امور پژوهشی و فناوری ۱۱۰۷
45 محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1118
46 شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۵
47 رجب علی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۶
48 سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۱۷
49 داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۲۰
50 هومن نعیمی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۱۱۲۶
51 رضا باغدار کارشناس مسئول ارتباط با صنعت ۱۱۲۷
52 محمد سیدی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1124
53 محمدعلی ارحامی کارشناس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا ۱۱۳۲
54 وحیده بجنوردی رئیس اداره پذیرش , ثبت نام خدمات آموزشی ۱۰۸۰
55 مهرداد مردانی مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کارشناس استعدادهای درخشان، مسئول امتحانات ۱۰۸3
56 سیده مهتاب سیدی کارشناس آموزش ۱۰۸۷
57 ابوالفضل نیازی مطلق سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۷
58 فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی ۱۱۳۸
59 بهاره ضیغم جهانی کتابدار ۱۱۳۹
60 نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه ۱۱۴۰
61 علیرضا آذرهوش رئیس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۴۹
62 کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی ۱۱۵۹
63 عباس مروجی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 2137
64 سید حسن عسگری کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 2138
65 طیبه محمودیان کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 2139
66 محمود مهوش معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۱۷۶
67 مهدی محمد پور کارشناس معاونت دانشجوئی ۱۱۷۷
68 محسن رستمیان دلاور سرپرست مدیریت امور دانشجویی ۱۱۸۴
69 مجید شمشیرگران کارشناس اموردانشجویی ۱۱۸۵
70 مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه ۱۱۸۶
71 حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۸
72 حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی ۱۱۸۹
73 بیدکی کارشناس خوابگاه های خواهران ۱۱۹۰
74 نادر نخودچی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه ۱۲۰۲
75 لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران ۱۲۰۴
76 سید باقر اژدری کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۰۵
77 ملاحت امانی سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۰
78 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی ۱۲۱۴
79 ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی ۱۲۱۵
80 احمد ایمانی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی ۱۲۱۷
81 امیدرضا دهقان معاون اداری و مالی ۱۲۲۰
82 مهدی رحیم زاده کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی ۱۲۲۱
83 امین روشناس مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۲۲۸
84 محمد یزدانی کارشناس امور اداری ۱۲۲۹
85 جواد رحیمی امین اموال ۱۲۳۱
86 مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه ۱۲۳۳
87 محمد ریحانی رئيس اداره كارگزيني و رفاه ۱۲۳۵
88 سیدرضا پرویز کارگزین ۱۲۳۶
89 عطیه منادی کارشناس اداره دبیرخانه ۱۲۳۷
90 مسعود شجاعی متصدی خدمات اداری ۱۲۳۸
91 محمد سلطانی امور نقلیه ۱۲۳۹
92 مهدی ارکی کارپرداز ۱۲۴۰
93 سید ابوالحسن وقارموسوی کارشناس امور اداری ۱۲۴۱
94 سجاد الهی کارپرداز ۱۲۴۵
95 صادق حسین پور کارپرداز ۱۲۴۶
96 علی خوش صفا بوانلو كارشناس برق دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۳
97 سعید کیانفر كارشناس مكانيك دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۴
98 مرتضی شیری كارشناس اداره امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۲۵۵
99 ونداد گرمه نماینده کارفرما در طرح های عمرانی ۱۲۶۳
100 عظیم وحدانی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1155
101 حسن فاخری کارشناس دفتر طرح های عمرانی ۱۲۶۶
102 بهاره سعادتی کارشناس اداره طرح های عمرانی ۱۲۶۷
103 احسان ارجمندی مدیر امور مالی ۱۲۷۳
104 حسین ناوی کارشناس امور مالی ۱۲۷۷
105 سعید کریمی کارشناس امور مالی ۱۲۷۸
106 فاطمه وظیفه شناس كارشناس امور مالي (معاونت پژوهشی) ۱۲۷۹
107 فاطمه کفایتی کواکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات ۱۲۸۰
108 مهدی نعمتی سرپرست اداره دريافت و پرداخت ۱۲۸۲
109 سید حسین میرصالحی كارشناس امور مالي (معاونت آموزشي) ۱۲۸۳
110 مرتضی بیانی کارشناس امور مالی ۱۲۸۴
111 رضا کاوانلوئی کارشناس امور مالی ۱۲۸۵
112 احسان شعبانی کارشناس دانشکده هنر ۱۳۱۴
113 محمد شبانی سرپرست دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۲
114 سعید قدرتی کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۳۲۴
115 آقای حجت الاسلام حمیدرضا طیبی نسب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري 2224
116 علی رمضانی مدير اجرايي دفتر نهاد رهبري 2225
117 آقای حجت الاسلام حسین جمالی سرپرست معاونت نهاد رهبري ۱۳۶۰
118 ملیحه قاسمی نهاد رهبري ۱۳۶2
119 صادق پرتانی عضو هيات علمي گروه آموزشي مهندسي عمران ۱۴۵۵
120 صادق اسماعیل زاده کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۱۴۵۷
121 مریم کمالی دبیرخانه آموزش 1515
122 عباس کریمی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1300
123 سعید شادمیر کارشناس آزمایشگاه مرکزی ۱۱۵۲
124 لیلا شعبانی کارشناس پذیرش، ثبت‌نام و بایگانی دیجیتال و فیزیکی 1089
125 سعید فرخی استاد کارشناس آموزش 1088
126 مهدی حسن نیا کارشناس دانشکده هنر 1321
127 نسیم طوسی کارشناس مرکز نوآوری 1099
128 مهدی شاکری کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1125
129 امیرحسین نقی پوران کارشناس 1141
130 مسعود روحانی کارشناس دانشکده هنر 1312
131 پروین نجف زاده پرستار 1211
132 محمد وحیدی نژاد امور عمومی و تدارکات 1232
133 مهدی ایمان پرست معاون دانشکده علوم پایه 1349
134 مهدی بیات سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی 1301
135 امین علی آبادی مسئول دفتر معاونت پژوهشي 1110
136 محسن رضایی کارشناس دانشکده علوم پایه 1347
137 شبنم محمدی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1107