آرشیو اطلاعیه ها

مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا

مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا

مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه

مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه

اختصاص خوابگاه به دانشجویان نو ورود سال 98

اختصاص خوابگاه به دانشجویان نو ورود سال 98

اطلاعیه آزمون به‌کارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

اطلاعیه آزمون به‌کارگیری عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پروفسور آلفونزو

برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پروفسور آلفونزو

ثبت نام بنیاد ملی نخبگان

ثبت نام بنیاد ملی نخبگان

پنجمین شماره خبرنامه آموزش عالی

پنجمین شماره خبرنامه آموزش عالی

مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد

مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد

اطلاعیه شماره 2- تمدید مهلت ارسال مدارک

اطلاعیه شماره 2- تمدید مهلت ارسال مدارک

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال 1398

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) سال 1398

نمایش 1 - 10 از 97 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 10