آرشیو اطلاعیه ها

آگهي ارزيابي كيفي فرآیند انتخاب مشاور

آگهي ارزيابي كيفي فرآیند انتخاب مشاور

اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص واریز اجاره بهای خوابگاه های پردیس، چگونگی انتخاب اتاق و زمان بازگشایی خوابگاه های پردیس در نیمسال اول 97-96

اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص واریز اجاره بهای خوابگاه های پردیس، چگونگی انتخاب اتاق و زمان بازگشایی خوابگاه های پردیس در نیمسال اول 97-96

اطلاعیه مهم اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه در خصوص شروع ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه

اطلاعیه مهم اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه در خصوص شروع ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۹۶

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۹۶

اطلاعیه پذیرش دانشجویان مهمان و انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه پذیرش دانشجویان مهمان و انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص نقل انتقال دفتر معاونت دانشجویی و امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص نقل انتقال دفتر معاونت دانشجویی و امور دانشجویی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‏ شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1396

نمایش 251 - 260 از 262 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27