اطلاعات تماس

نشانی: خراسان شمالی، بجنورد،کیلومتر ۴ جاده اسفراین،دانشگاه بجنورد.

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

آدرس ایمیل: info@ub.ac.ir

 

 

تماس با ما

Text to Identify

مدیریت ارتباط مستمر