آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص

شناسه : 1209595

آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص


کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه بجنورد صرفا بایستی از طریق سامانه سجاد (با مرورگر IE) به آدرس https://portal.saorg.ir/، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  2. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده علوم انسانی اداره آموزش
  3. بررسی درخواست توسط کارشناس کمیسیون موارد خاص در سازمان مرکزی (طبقه دوم اتاق ۳۱۴)
  4. بررسی درخواست توسط کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  5. بررسی درخواست توسط کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  6. پرداخت اینترنتی از طریق آدرس زیر (فیش واریزی بایستی پیوست درخواست گردد)

 

http://bpms.ub.ac.ir/PaymentPreview.aspx?p=vT+RmkdX۸V۸=

 

تمدید سنوات- تغییر رشته - انتقال و میهمان - مرخصی بدون احتساب در سنوات  26000 تومان
بازگشت به تحصیل - اخراج مشروطی 150000 تومان

 درخواست کمیسیون موارد خاص استانی

26000 تومان

کلیه درخواست های کمیسیون موارد خاص استانی از طریق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دبیرخانه کمیسیون استانی ارجاع می گردد.