بازدیدهای دانش آموزی از دانشگاه بجنورد

شناسه : 246972

بازدیدهای دانش آموزی از دانشگاه بجنورد


بازدیدهای دانش آموزی از دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، در ده روز گذشته، دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و شاهد امام حسین(ع) ضمن بازدید، با بخش های محتلف و خدمات دانشگاه آشنا شدند.

 

1- بازدید دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان

 

2- بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد امام حسین (ع)