برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی در خراسان شمالی به میزبانی دانشگاه بجنورد

شناسه : 1230732

برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی در خراسان شمالی به میزبانی دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، آزمون عملی کارشناسی رشته علوم ورزشی برای اولین بار در خراسان شمالی در تاریخ 27 الی 30 شهریور ماه 99 به مدت 4 روز در دو بخش پسران و دختران به میزبانی دانشگاه بجنورد با رعایت  کامل پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد مقابله با کرونا برگزار گردید. در حوزه خراسان شمالی 904 داوطلب اعلام آمادگی کرده بودند که در نهایت 867 نفر جهت انجام آزمون به مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه مراجعه نمودند.

گزارش تصویری: